Skip to main content
Tuyển bảo vệ lương cao tại hà nội

Tuyển bảo vệ lương cao tại hà nội

Công ty CP DV Bảo vệ Kawasaki cần tuyển bảo vệ đi làm ngay tại các địa bàn ở Hà Nội, được đào tạo miễn phí nếu chưa biết việc, lương nhận hàng tháng và được hưởng đầy đủ các quyền lợi của người lao động đúng theo quy định của Bộ lao động.

Gửi phản hồi

097 833 39 63